รักษาตกขาวผิดปกติ

“ทราบไหมค่ะ ? ว่าผู้หญิงเราเป็นตกขาวกันมากขึ้นทุกวัน และส่วนใหญ่แก้ปัญหาตกขาวกันแบบไม่ถูกวิธี!”

พูดถึง “ตกขาว” จิ๊บเชื่อว่าผู้หญิงร้อยทั้งร้อย ต้องรู้จักและเคยมีประสบการณ์ของอาการตกขาวกันหมดทุกคน และหลังจากที่เป็นแล้ว มักจะรักษากันด้วยการซื้อยาชนิดต่างๆมารับประทานเอง หรือไม่ก็พยายามหาซื้อยามาสอดช่องคลอด เพราะเข้าใจว่าจะช่วยให้ตกขาวหายไปได้อย่างถาวร

แต่เชื่อไหมค่ะ ? ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่หลังจากทานยาหรือสอดยาแล้ว อาการตกขาวอาจจะดีขึ้นในระยะแรก แต่มักจะกลับมาเป็นตกขาวอีก หรือถ้าซ้ำร้ายไปกว่านั้นอาการอาจจะไม่ดีขึ้นเลยก็เป็นได้ เพราะอะไรหรือค่ะ ? เพราะว่า

“ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของตกขาว ทำให้ดูแลรักษาแบบไม่ถูกวิธีนั่นเอง!”

ดังนั้น ในฐานะที่จิ๊บเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง จิ๊บคิดว่าถึงเวลาเสียที่ผู้หญิงเราควรจะ สบายใจและห่างไกลจากตกขาว จิ๊บก็เลยอยากจะถ่ายทอดความรู้และข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องตกขาวให้ทุกคนได้ศึกษาค่ะ

ผู้หญิงเป็นตกขาวกันมากขึ้นทุกวันจริงหรือเปล่า ?

จากการสืบค้นข้อมูล จิ๊บพบว่าเป็นเรืองจริงค่ะ ที่ผู้หญิงเรามีแนวโน้มที่จะเป็นตกขาวกันมากขึ้น ลองดูข้อมูลกราฟอ้างอิงที่จิ๊บได้สืบค้นมา

กราฟด้านบนเป็นข้อมูลจำนวนและแนวโน้มการค้นหาคำว่า “ตกขาว” จาก Google ค่ะ ถ้าเราดูกราฟจะพบว่าแนวโน้มของการค้นหาตั้งแต่ปี 2004 จนถึงปัจจุบัน มีแนวโน้มที่มากขึ้นเรื่อย และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นไปอีกในปี 2012 ค่ะ นั่นหมายความว่า เราสามารถประเมินได้คร่าวๆว่า มีผู้หญิงที่มีปัญหาตกขาวเพิ่มมากขึ้นทุกปี และหาคำตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาจากข้อมูลทางอินเตอร์เนตค่ะ

ทำความเข้าใจเรื่องตกขาวกันก่อน

เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะ ที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ตกขาว มีกี่ประเภท อะไรบ้าง เพราะว่าตกขาวแต่ละประเภทจะมีวิธีการใช้ยาหรือรักษาแตกต่างกันไป ปัญหาส่วนใหญ่จากประสบการณ์ของจิ๊บที่มักจะพบ จากผู้หญิงเราเมื่อเป็นตกขาว คือ ไม่รู้ว่าตนเองเป็นตกขาวประเภทไหน ? และจะทำให้ตัดสินใจรักษาตกขาวแบบผิดๆโดยไม่ตั้งใจค่ะ

“ตกขาว เป็นคำศัพท์ทางการแพทย์ ที่ใช้บอกถึงสิ่งที่ระบายออกทางช่องคลอดประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของการตั้งครรภ์หรือเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอื่นๆ ถ้าคุณมีตกขาว ตกขาวที่มีอาจจะเหนียวข้นและมีสีขาว เหลือง หรือเขียวก็ได้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งเกิดในช่วงของการตกไข่จนกระทั่งมีประจำเดือน หรือการติดเชื้อที่เกิดขึ้น”

จากแผนผังด้านบน เราสามารถแบ่งประเภทของตกขาวออกได้เป็นดังนี้ค่ะ

  1. ตกขาวปกติ
  2. ตกขาวผิดปกติ

ตกขาวปกติเป็นอย่างไร ?

"ไม่มีกลิ่นหรืออาจจะมีกลิ่นบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ใช่กลิ่นเหม็น"
"ปริมาณตกขาวที่เกิดขึ้นไม่มากจนเกินไป"
"ตกขาวมีลักษณะใสหรือสีขาว"

*** ระยะไข่ตก ร่างกายจะสร้างตกขาวปกติที่มีลักษณะเหนียว หนืด ออกมาในปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากกลไกของธรรมชาติต้องการคัดกรองอสุจิตัวที่แข็งแรงที่สุด *** ในกรณีของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์หรือทานยาคุมกำเนิด อาจจะมีตกขาวปกติในปริมาณที่มากขึ้น

 

ตกขาวผิดปกติเป็นอย่างไร ?

"ตกขาวมีกลิ่นเหม็น"
"ตกขาวมีปริมาณมากกว่าปกติมาก"
"ตกขาวมีสีที่เปลี่ยนไป เช่น เทา เหลือง เขียว และอาจเป็นฟองร่วมด้วย"
"ตกขาวเกิดร่วมกับอาการแสบ คัน บริเวณช่องคลอดและปากมดลูก"

สาเหตุของตกขาวผิดปกติ

หน้าที่โดยพื้นฐานของช่องคลอด คือ ทำหน้าที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับภายนอกช่องคลอด ไปสู่มดลูกและระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง ค่าความเป็นกรด-ด่างตามธรรมชาติของช่องคลอดมีฤทธิ์เป็นกรดทำหน้าที่ป้องกัน การติดเชื้อ ความเป็นกรดในช่องคลอดถูกสร้างขึ้นจากแบคทีเรียฝ่ายดี ที่สร้างขึ้นจากร่างกายเราตามธรรมชาติ เมื่อช่องคลอดของเรามีสุขภาพดี ช่องคลอดจะรักษาความสะอาดและความแข็งแรงของตัวมันเอง ด้วยการผลิตตกขาวปกติออกมา ความสมุดลตามธรรมชาติของช่องคลอดสามารถถูกทำลายด้วยอะไรก็ตาม ที่เข้าไปรบกวนสภาพปกติของช่องคลอด เมื่อสภาพความเป็นกรด-ด่างที่สมดุลตามธรรมชาติของช่องคลอดถูกรบกวน ย่อมส่งผลให้เชื้อชนิดอื่นๆสามารถเติบโตและเพิ่มจำนวนขึ้น เป็นเหตุช่องคลอดมีสภาวะอักเสบและติดเชื้อ และก่อให้เกิดปัญหาตกขาวผิดปกติตามมา สภาวะความสมดุลหรือความเป็นกรด-ด่างของช่องคลอดมักจะถูกรบกวนด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

*** การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิง มีผลต่อค่าความเป็นกรด ด่างของช่องคลอด ผู้หญิงเรามีโอกาสที่จะติดเชื้อและเป็นตกขาวผิดปกติได้ง่าย หากฮอร์โมนเพศหญิงมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกรบกวน

 

การติดเชื้อในช่องคลอดที่ทำให้เกิดตกขาวผิดปกติ

3 อันดับ การติดเชื้อในช่องคลอดยอดนิยม ที่ทำให้ผู้หญิงเรามีปัญหาตกขาวผิดปกติค่ะ

- ช่องคลอดติดเชื้อรา -

เป็นเชื้อราที่มีชื่อว่า “Candida albicans” ซึ่งเป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่บริเวณช่องคลอดอยู่แล้วตามธรรมชาติ และมิได้มีผลเสียแต่อย่างใด แต่ถ้าสภาพภายในช่องคลอดเกิดการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากฮอร์โมนที่ไม่สมดุลหรือการใช้ยาปฏิชีวนะ อาจส่งผลให้เชื้อราชนิดนี้เกิดขึ้นในช่องคลอดมากเกินไป ส่งผลให้เกิดตกขาวผิดปกติจากเชื้อราได้

Candida albicans

การที่ภูมิต้านทานของร่างกายต่ำเนื่องจากการเจ็บป่วย เช่น เอดส์ เอสแอลอี รวมถึงการสวนล้างช่องคลอดมักเป็นสาเหตุของการทำให้สมดุลกรด-ด่างภายในช่องคลอดเปลี่ยนไป และส่งผลให้เกิดตกขาวจากเชื้อราได้อีกเช่นกัน

- ช่องคลอดติดเชื้อแบคทีเรีย -

เป็นตกขาวผิดปกติที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย “Bacterial vaginosis” ซึ่งไม่ใช่เชื้อแบคทีเรียที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Bacterial vaginosis

โดยปกติ สภาวะช่องคลอดของผู้หญิงที่มีสุขภาพดี จะมีจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการก่อตัวของแบคทีเรียชนิดนี้อยู่ การลดลงของจุลินทรีย์ (อาจจะเกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือความไม่สมดุลของค่ากรด-ด่างของช่องคลอด) ส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียเพิ่มจำนวนมากขึ้นและทำให้ติดเชื้อได้

- ช่องคลอดติดเชื้อพยาธิ -

พยาธิชนิดนี้มีชือว่า “Trichomonas vaginalis” เป็นโปรโตซัวที่พบได้ในช่องคลอดหรือบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น อย่างเช่น ในน้ำปัสสาวะ แต่ไม่ได้อยู่ในลำไส้เหมือนเช่นพยาธิทั่วๆไปที่เรารู้จักกัน ซึ่งเป็นพยาธิที่ติดต่อได้ผ่านทางเพศสัมพันธ์ มักพบในผู้หญิงที่มีสามีติดเชื้อตัวนี้ หรือติดเชื้อจากการใช้ห้องน้ำสาธารณะ (พบไม่บ่อยนัก)

Trichomonas vaginalis

เนื่องจากพยาธิชนิดนี้เป็นพยาธิที่ติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ ดังนั้น การรักษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพาคู่นอนของตนเองไปพบแพทย์และทำการรักษาร่วมกันค่ะ

ตกขาวผิดปกติแก้อย่างไรดี ?

การแก้ปัญหาตกขาวผิดปกติ เป็นอะไรที่ผู้หญิงเราเข้าใจผิดกันอยู่มาก โดยส่วนใหญ่มักจะมีผลิตภัณฑ์หรือโฆษณาชวนเชื่อว่ารักษาตกขาวได้แบบชะงัด และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ผู้หญิงส่วนใหญ่ จึงมักที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาทดลองใช้ด้วยตนเอง หรือถ้าดีหน่อยก็อาจจะไปปรึกษาตามร้านขายยา เพื่อซื้อยามารับประทานและอาจจะมีการใช้ยาเหน็บหรือยาสอดร่วมด้วยค่ะ ถ้าซื้อยามาใช้ได้ตรงกับสาเหตุ ตกขาวก็อาจจะหายไปค่ะ แต่ถ้าเราไม่ได้ไปแกที่ต้นเหตุแล้ว การทานยา การเหน็บยา หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ดี จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น และมักจะมีปัญหาตกขาวผิดปกติกลับมาอีก ยกตัวอย่าง เช่น คนที่มีปัญหาเบาหวาน (คนเป็นเบาหวานร่างกายจะมีภูมิต้านทานต่ำ และป่วยเป็นโรคได้ง่าย) มักจะมีปัญหาช่องคลอดติดเชื้อราและมีตกขาวผิดปกติ ถ้าเราได้ยามาทานหรือยามาเหน็บ ก็อาจจะช่วยบรรเทาอาการตกขาวผิดปกติได้ แต่จิ๊บถามว่า ถ้าเรายังไม่สามารถทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายของเราสูงขึ้นได้ ตกขาวผิดปกติจาการที่ช่องคลอดติดเชื้อรา ก็จะเป็นๆหายๆอยู่แบบนั้นใช่ไหมค่ะ ? ดังนั้น ก่อนที่เราจะหาวิธีการรักษาตกขาวผิดปกติ “เราควรจะต้องทราบสาเหตุที่แน่ชัดก่อนว่า สาเหตุของตกขาวผิดปกติของเราเอง คืออะไร ?”

ยาฆ่าเชื้อและยาเหน็บช่องคลอด ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่มีปัญหาตกขาวผิดปกติจะทราบดีค่ะ ว่าการไปตรวจรักษาอาการตกขาวผิดปกติที่โรงพยาบาลก็ดี หรือการปรึกษาเภสัชกรตามร้านขายยาต่างๆก็ดี สุดท้ายแล้วมักจะได้ยาฆ่าเชื้อมาทานหรือได้ยาเหน็บช่องคลอดมาเหน็บ ซึ่งมักจะเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะ สาวๆคนไหนโชคดีหน่อยก็พอได้ยามาทานหรือมาเหน็บก็อาการดีขึ้น แต่เชื่อไหมค่ะว่ามักจะดีขึ้นแค่เพียงระยะแรกเท่านั้น และมักจะกลับมาเป็นตกขาวผิดปกติอีกในภายหลัง เพราะอะไรเหรอค่ะ ? เพราะว่าการทานยาฆ่าเชื้อและการใช้ยาเหน็บช่องคลอด เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะ อย่างที่จิ๊บได้ยกตัวอย่างไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะว่า ถ้าเราไม่สามารถทราบสาเหตุหรือต้นเหตุของตกขาวผิดปกติจริงๆได้ ถึงแม้ว่าเราจะเหน็บยาสักเท่าไร มันก็จะกลับมาเป็นอีก จนเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาชีวิต และอาจจะลามไปถึงความสัมพันธ์ที่มีกับแฟนหรือสามีอีกด้วย เพราะว่าผู้หญิงที่มีปัญหาตกขาวผิดปกติ ช่องคลอดจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่ะ

สูตรลับการรักษาตกขาวผิดปกติ

จากการคลุกคลีและหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องตกขาวอย่างจริงจัง ทำให้จิ๊บได้ทราบว่า การรักษาตกขาวผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีความเข้าใจถึงสาเหตุ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งสูตรลับหรือข้อมูลเหล่านี้ ได้ผ่านการทดลองใช้กับผู้หญิงที่เป็นตกขาวผิดปกติหลายคน และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

“จิ๊บจึงได้ทำการรวบรวมสูตรลับการรักษาตกขาวผิดปกติ มาไว้ที่เว็บไซต์แห่งนี้แล้วค่ะ”

- เนื้อหาสำคัญที่เราจะเรียนรู้กัน -

"การตรวจสอบตนเองเบื้องต้นหากต้องการพบแพทย์"
"วิธีการดูแลรักษาจุดซ่อนเร้นแบบถูกวิธี"
"สาเหตุต่างๆของตกขาวผิดปกติ"
"วิธีการรักษาตกขาวผิดปกติในแต่ละสาเหตุ"
"ผลิตภัณฑ์ที่รักษาตกขาวผิดปกติอย่างได้ผล"
"ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์รักษาตกขาว"
"สมดุลฮอร์โมนเพศหญิงสำคัญอย่างไร ?"
"ปัจจัยที่ทำให้สมดุลฮอร์โมนเพศเสียไป"

ด้วยเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับตกขาวของผู้หญิงเรา และจะเพิ่มเนื้อหาให้มากขึ้นตามคำถามที่จิ๊บพบบ่อย หรือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งจิ๊บจะถ่ายทอดให้กับสมาชิกเท่านั้นค่ะ!

 

“ทำไมต้องสมัครสมาชิกกับเรา ?”

จิ๊บขออธิบายถึงประโยชน์และเหตุผลที่สาวๆควรสมัครเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ของเราค่ะ

สูตรลับในการรักษาตกขาวแบบที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน

ถ้าจะพูดถึงเรื่องตกขาวผิดปกติแล้วละก็ แม้ว่าการแพทย์แผนปัจจุบันจะมีวิธีรักษาหรือยารักษาก็ตาม หากได้ผลกับคนไข้จริงๆ 100% เต็ม เราทุกคนคงไม่ต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ตกขาวหรอกค่ะ แต่ในความไม่เป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น มีคุณผู้หญิงอีกจำนวนมากที่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตกขาวค่ะ บางคนถึงขนาดที่ว่าดูตกขาวไม่เป็นว่าตกขาวปกติหรือว่าผิดปกติ (น่าเป็นห่วง) ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจึงมีวาสนาได้มาเจอกันค่ะ

ถ้าพูดถึงสูตรลับจะว่าลับก็ไม่ลับหรอกนะคะ แต่ใช้แล้วได้ผลสำหรับสาวๆยันคนวัยทองค่ะ และผู้หญิงเราสามารถเรียนรู้ข้อมูลสูตรลับเหล่านี้ได้ไม่ยาก ซึ่งสูตรลับหรือวิธีการต่างๆนั้น จิ๊บไม่เคยเคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนและจะเปิดเผยให้กับสมาชิกเท่านั้นค่ะ

เราได้ค้นพบและคัดกรองข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาตกขาวได้ดี

ผลิตภัณฑ์เพื่่อสุขภาพจะว่าไปแล้วผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตามท้องตลาดหลายยี่ห้อ ที่เค้าโฆษณากันโครมๆว่าดีมากๆ นอกจากจะรักษาตกขาวผิดปกติได้แล้ว ยังช่วยในเรื่องของมดลูกหรือรูปร่างที่ดีสมส่วนนั้น จิ๊บบอกได้เลยค่ะว่าส่วนใหญ่โฆษณาเกินจริงกันทั้งนั้น โดยเฉพาะที่ทางเว็บไชต์ต่างๆนี่แหละค่ะที่จิ๊บเป็นห่วง เพราะว่าเขียนโฆษณาแบบไม่เกรงใจกระทรวงสาธารณสุขเลย เพราะจิ๊บอ่านโฆษณาดูแล้วรู้สึกว่า ทำไมสินค้าราคามันถูกจังถ้าคุณสมบัติดีขนาดนี้ รักษาได้ตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ และผู้หญิงเราหลายต่อหลายคน เมื่อเกิดปัญหาตกขาวมักจะค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง พอเห็นโฆษณายาตัวนั้นอาหารเสริมตัวนี้ ที่เค้าบอกว่าดีหน่อยก็เชื่อซะแล้วค่ะ เนื่องด้วยเหตุนี้ จิ๊บจึงได้คัดกรองตัวสินค้าที่เชื่อถือได้ และมีความปลอดภัยมาไว้ให้แล้วค่ะ ซึ่งเป็นสินค้าที่ผ่านการทดลองจากคนมากมาย ว่าใช้แล้วอาการตกขาวผิดปกติต่างๆก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งยังได้รับมาตราฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็น อย ทะเบียนยา หรือ มาตราฐานการผลิตค่ะ

เราแนะนำวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์รักษาตกขาวอย่างถูกต้องและปลอดภัย

เชื่อไหมค่ะว่า แม้ว่าคนเรามีเครื่องมือชนิดเดียวกัน แต่สร้างงานหรือทำให้เกิดงานได้ไม่เท่ากันค่ะ เพราะแต่ละคนมีความชำนาญหรือมีทักษะในการใช้เครื่อง ที่มีได้ไม่เท่ากันค่ะ ? หากเปรียบผลิตภัณฑ์รักษาตกขาวผิดปกติเป็นเครื่องมือในการรักษาตกขาวแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งในการรักษาตกขาวให้ได้ผลดีก็คือ วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกวิธีและได้ผลดีใช่ไหมค่ะ ? จิ๊บและทีมงานมีความชำนาญในการแนะนำผลิตภัณฑ์รักษาตกขาว ที่จิ๊บได้คัดเลือกมาไว้ค่ะ เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการใช้ ว่าจะต้องใช้อย่างไร ? และนานขนาดไหน ? เราแนะนำท่านได้ ขอเพียงท่านปฏิบัติตัว และใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำของเราอย่างเคร่งครัดเท่านั้น ก็เพียงพอค่ะ!

เราอธิบายถึงสาเหตุของตกขาวผิดปกติให้ท่านเข้าใจ

ปัญหาใหญ่ที่จิ๊บมักจะพบบ่อยของผู้หญิงเมื่อเกิดอาการตกขาว คือ มักจะหาผลิตภัณฑ์รักษาตกขาวมาใช้เอง โดยที่อาจจะได้รับคำแนะนำจากเพื่อนก็ดี หาข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เนตก็ดี แต่ท่านทราบไหมค่ะว่า หากเราไม่มีความเข้าใจในสาเหตุของตกขาวผิดปกติก่อนการรักษา โอกาสที่เราจะหายตกขาวผิดปกติได้นั้นก็น้อยมาก หรือถ้าหายได้จริงก็ถือว่าเป็นโชคดีค่ะ แต่จิ๊บเชื่อว่า ไม่มีใครอยากเอาตัวเองไปเป็นหนูลองยา หรือถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับใช้ยาแก้ปวดหัวไปรักษาโรคกระเพาะ ซึงเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาได้หายค่ะ สิ่งที่จิ๊บมักจะเน้นอยู่เสมอกับคนที่เข้ามาปรึกษา คือ เรื่องการแก้ปัญหาตกขาวผิดปกติที่สาเหตุค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญในการแก้ปํญหาตกขาวผิดปกติ เพราะฉะนั้น ก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการในการรักษาตกขาว เราควรจะทราบสาเหตุที่แท้จริงก่อนเป็นดีที่สุดค่ะ

เสียงสะท้อนจากผู้หญิงที่เราแนะนำ

คุณอรัญ

"เป็นตกขาวมา 4 ปีค่ะ ไปหาหมอที่ศูนย์ราชวิถีที่ดูแลภายในสตรี 500 - 700 บาทต่อครั้ง ก็ไม่หาย บังเอิญได้มารู้จักสูตรรักษาตกขาวนี้ จึงได้ทดลองทำและใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนวันนี้เป็นปกติดีแล้ว แถมยังได้ลูกมาอีก 1 คนด้วยค่ะ"
คุณบังอร

"ตอนมีประจำเดือนมักปวดท้องและมีตกขาวใส นานวันเข้าตกขาวที่มีก่อนมีประจำเดือนกลายเป็นสีเหลืองข้นๆ มีมากจนกางเกงในเปียกเหมือนเป็นประจำเดือนเลย ได้รู้จักกับสูตรรักษาตกขาวจากการแนะนำของน้องจิ๊บ ก็ลองทำและใช้ผลิตภัณฑ์ดู อาการตกขาวที่เคยเป็นก็ดีขึ้นเรื่อยๆ แถมอาการปวดประจำเดือนที่เป็นบ่อยๆก็หายไปด้วย"
คุณสุพัตรา

"แรกๆตกขาวที่เป็นมีสีขาว พออาการตกขาวเริ่มเป็นมากขึ้นตกขาวสีเหลืองและมีอาการคันจากข้างใน มีกลิ่นแรง และเปียกชื้นตลอดเวลา หลังจากได้ใช้สูตรรักษาตกขาวแล้ว เพียง 2 เดือนอาการที่เคยมีก็หายจนเป็นปกติ"
คุณวัชรา

"ช่วงก่อนมีประจำเดือนมาจะมีตกขาวเยอะมาก ประจำเดือนจะมา 5 - 7 วันก็หยุด หลังจากได้ใช้สูตรรักษาตกขาวแล้ว อาการตกขาวก่อนมีประเดือนน้อยลงมาก ประจำเดือนจะมา 3 - 4 วัน แถมด้วยผิวที่สวยขึ้นมีน้ำมีนวล เปล่งปลั่ง"
*** ด้วยจรรยาบรรณ เราจึงไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าของผู้หญิงที่เราแนะนำได้ค่ะ

“จะดีแค่ไหน ? ถ้าท่านหายจากตกขาวผิดปกติได้อย่างถาวร”

มีสตรีอีกหลายท่านและหลายวัยค่ะ ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยทอง ที่ยังมีปัญหาตกขาวผิดปกติมากวนใจให้รำคาญจากประสบการณ์ของจิ๊บคือ มีตั้งแต่อายุ 15 – 50 ปีที่ได้เข้ามาปรึกษา และก็ได้เจ้าสูตรลับรักษาตกขาวผิดปกติเป็นแนวทางในการรักษาสุขภาพและรักษาตกขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ เนื้อหาของสูตรลับรักษาตกขาวประกอบไปด้วย

"การตรวจสอบตนเองเบื้องต้นหากต้องการพบแพทย์"
"วิธีการดูแลรักษาจุดซ่อนเร้นแบบถูกวิธี"
"สาเหตุต่างๆของตกขาวผิดปกติ"
"วิธีการรักษาตกขาวผิดปกติในแต่ละสาเหตุ"
"ผลิตภัณฑ์ที่รักษาตกขาวผิดปกติอย่างได้ผล"
"ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์รักษาตกขาว"
"สมดุลฮอร์โมนเพศหญิงสำคัญอย่างไร ?"
"ปัจจัยที่ทำให้สมดุลฮอร์โมนเพศเสียไป"

เรากลั่นกรองข้อมูลเกี่ยวกับตกขาวมาให้ท่านได้ศึกษาในเว็บไซต์แห่งนี้แล้ว และเราจะถ่ายทอดให้กับสมาชิกของเราทราบเท่านั้นค่ะ หากท่านเป็นสมาชิกกับเรา ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านจะได้รับคิดว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ค่ะ ?

“700 – 1,000 บาท ? ซึ่งไม่เกินจริงค่ะ เพราะมูลค่าหรือราคาเท่ากับหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชน เพื่อรักษาตกขาวผิดปกติครั้งเดียวค่ะ แต่โดยปกติแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวแน่นอนค่ะ”

ท่านคิดว่าจะได้รับทราบข้อมูลตรงนี้ เพื่อเป็นสาวที่มีสุขอนามัยที่ดี ห่างไกลจากตกขาวผิดปกติและเป็นที่รักของแฟนหรือสามีในราคาเท่าไหร่ค่ะ ?

1000 บาท เราไม่คิดว่าแพงไปค่ะ แต่ไม่ใช่ราคานี้

500 บาท ก็ไม่ใช่ค่ะ

350 บาท เท่านั้นค่ะ! ราคาถูกกว่าไปหาหมอรักษาตกขาวเท่าตัว!

3 ขั้นตอนง่ายๆในการเป็นสมาชิกกับเรา

1. โอนเงินจำนวน 350 บาท เข้าบัญชีที่ท่านสะดวกต่อไปนี้

ธนาคารชื่อเจ้าของบัญชีเลขที่บัญชีสาขา
Natpatsorn Cha726-2-96389-0เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
Natpatsorn Cha357-2-47162-0เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
Natpatsorn Cha008-7-13846-7เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

หรือหากท่านใดมีบัญชี paypal อยู่แล้วก็สามารถชำระเงินผ่านทางบัญชี paypal ได้ทันทีค่ะ!

2. แจ้งการโอนเงินตามช่องทางที่ท่านสะดวกต่อไปนี้

ทางโทรศัพท์ : 093-3474461

ทางอีเมล์ : natpatsorn.jib@gmail.com

3. กรอกรายละเอียดส่วนตัวของท่านลงในแบบสอบถาม เพื่อใช้เข้าสู่ระบบสมาชิกและเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการแนะนำของเรา

“อย่าปล่อยให้ตกขาวเป็นปัญหาและทำให้ท่านขาดความมั่นใจ กรอกรายละเอียดเพื่อเป็นสมาชิกและเข้าศึกษาข้อมูลเดี๋ยวนี้เลยค่ะ!”

*** เมื่อเราตรวจสอบรายละเอียดที่ท่านได้แจ้งมาเรียบร้อยแล้ว เราจะลงทะเบียนข้อมูลของท่านในระบบสมาชิก เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ส่วนของสมาชิกได้ โดยทางเราแจ้งรายละเอียดในการเข้าใช้ระบบผ่านทางอีเมล ภายในเวลา 24 ชม. ค่ะ

s2Member®