ตกขาวกับมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี

มะเร็งเป็นโรคร้ายชนิดหนึ่งที่คร่าชีวิตคนไทยไปอย่างมากมา…

อ่านต่อคลิก →

ตกขาวแบบไหน ? ควรไปหาหมอ

การพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาตกขาวนั้น จำเป็นก็ต่อเมื่อ…

อ่านต่อคลิก →

ตกขาวของเราผิดปกติหรือไม่ ?

ท่านทราบความแตกต่างของตกขาวปกติและตกขาวผิดปกติหรือเปล่า…

อ่านต่อคลิก →

Page 7 of 8