ณภัสสร เจริญอนันต์กิจ (จิ๊บ)

เบอร์โทร : 081-7890077

อีเมล์ : napatsorn.jib@gmail.com