"ทราบไหมค่ะ ? ว่าผู้หญิงเราส่วนใหญ่แก้ปัญหาตกขาวผิดปกติกันแบบไม่ถูกวิธี!"

สูตรลับที่ไม่ลับกับการรักษาตกขาวผิดปกติให้หายไปแบบยั่งยืน หรือถ้าเป็นอีกก็รู้วิธีจัดการให้อยู่หมัดได้

พูดถึง "ตกขาว" เชื่อว่าผู้หญิงร้อยทั้งร้อย ต้องรู้จักและเคยมีประสบการณ์ของอาการตกขาวกันหมดทุกคน และหลังจากที่เป็นแล้ว มักจะรักษากันด้วยการซื้อยาชนิดต่างๆมารับประทานเอง หรือไม่ก็พยายามหาซื้อยามาสอดช่องคลอด เพราะเข้าใจว่าจะช่วยให้ตกขาวหายไปได้อย่างถาวร

แต่เชื่อไหมค่ะ ? ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่หลังจากทานยาหรือสอดยาแล้ว อาการตกขาวอาจจะดีขึ้นในระยะแรก แต่มักจะกลับมาเป็นตกขาวอีก หรือถ้าซ้ำร้ายไปกว่านั้นอาการอาจจะไม่ดีขึ้นเลยก็เป็นได้ เพราะอะไรหรือค่ะ ? เพราะว่า

ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของตกขาว ทำให้ดูแลรักษาแบบไม่ถูกวิธีนั่นเอง!

ผู้หญิงเป็นตกขาวกันมากขึ้นทุกวันจริงหรือเปล่า ?

จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าเป็นเรืองจริงค่ะ ที่ผู้หญิงเรามีแนวโน้มที่จะเป็นตกขาวกันมากขึ้น ลองดูข้อมูลกราฟอ้างอิงที่ผู้เขียนได้สืบค้นมา

กราฟด้านบนเป็นข้อมูลจำนวนและแนวโน้มการค้นหาคำว่า "ตกขาว" จาก Google ค่ะ ถ้าเราดูกราฟจะพบว่าแนวโน้มของการค้นหาตั้งแต่ปี 2005 จนถึงปัจจุบัน มีแนวโน้มที่มากขึ้นเรื่อย และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นไปอีกในปี 2015 ค่ะ นั่นหมายความว่า เราสามารถประเมินได้คร่าวๆว่า มีผู้หญิงที่มีปัญหาตกขาวเพิ่มมากขึ้นทุกปี และหาคำตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาจากข้อมูลทางอินเตอร์เนตค่ะ

ทำความเข้าใจเรื่องตกขาวกันก่อน

เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะ ที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ตกขาว มีกี่ประเภท อะไรบ้าง เพราะว่าตกขาวแต่ละประเภทจะมีวิธีการใช้ยาหรือรักษาแตกต่างกันไป ปัญหาส่วนใหญ่จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่มักจะพบจากผู้หญิงเราเมื่อเป็นตกขาว คือ ไม่รู้ว่าตนเองเป็นตกขาวประเภทไหน ? และจะทำให้ตัดสินใจรักษาตกขาวแบบผิดๆโดยไม่ตั้งใจค่ะ

“ตกขาว เป็นคำศัพท์ทางการแพทย์ ที่ใช้บอกถึงสิ่งที่ระบายออกทางช่องคลอดประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของการตั้งครรภ์หรือเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอื่นๆ ถ้าคุณมีตกขาว ตกขาวที่มีอาจจะเหนียวข้นและมีสีขาว เหลือง หรือเขียวก็ได้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งเกิดในช่วงของการตกไข่จนกระทั่งมีประจำเดือน หรือการติดเชื้อที่เกิดขึ้น”

ดังนั้น จากแผนภาพด้านบนเราจะแบ่งตกขาวได้เป็น 2 ประเภท คือ ตกขาวปกติและตกขาวผิดปกติ  นั่นเอง

ตกขาวปกติเป็นอย่างไร ?

 • ไม่มีกลิ่นหรืออาจจะมีกลิ่นบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ใช่กลิ่นเหม็น
 • ปริมาณตกขาวที่เกิดขึั้นไม่มากจนเกินไป
 • ตกขาวมีลักษณะขาวใสเหมือนไวตามิลค์ :)

“ระยะไข่ตก ร่างกายจะสร้างตกขาวปกติที่มีลักษณะเหนียว หนืด ออกมาในปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากกลไกของธรรมชาติต้องการคัดกรองอสุจิตัวที่แข็งแรงที่สุด และในกรณีของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์หรือทานยาคุมกำเนิด อาจจะมีตกขาวปกติในปริมาณที่มากขึ้น”

ตกขาวผิดปกติเป็นอย่างไร ?

 • ตกขาวมีกลิ่นเหม็น
 • ตกขาวมีปริมาณมากกว่าปกติมาก
 • ตกขาวมีสีที่เปลี่ยนไป เช่น เทา เหลือง เขียว และอาจเป็นฟองร่วมด้วย
 • ตกขาวเกิดร่วมกับอาการแสบ คัน บริเวณช่องคลอดและปากมดลูก

สาเหตุของตกขาวผิดปกติ

หน้าที่โดยพื้นฐานของช่องคลอด คือ ทำหน้าที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับภายนอกช่องคลอด ไปสู่มดลูกและระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง ค่าความเป็นกรด-ด่างตามธรรมชาติของช่องคลอดมีฤทธิ์เป็นกรดทำหน้าที่ป้องกัน การติดเชื้อ ความเป็นกรดในช่องคลอดถูกสร้างขึ้นจากแบคทีเรียฝ่ายดี ที่สร้างขึ้นจากร่างกายเราตามธรรมชาติ เมื่อช่องคลอดของเรามีสุขภาพดี ช่องคลอดจะรักษาความสะอาดและความแข็งแรงของตัวมันเอง ด้วยการผลิตตกขาวปกติออกมา ความสมุดลตามธรรมชาติของช่องคลอดสามารถถูกทำลายด้วยอะไรก็ตาม ที่เข้าไปรบกวนสภาพปกติของช่องคลอด เมื่อสภาพความเป็นกรด-ด่างที่สมดุลตามธรรมชาติของช่องคลอดถูกรบกวน ย่อมส่งผลให้เชื้อชนิดอื่นๆสามารถเติบโตและเพิ่มจำนวนขึ้น เป็นเหตุช่องคลอดมีสภาวะอักเสบและติดเชื้อ และก่อให้เกิดปัญหาตกขาวผิดปกติตามมา สภาวะความสมดุลหรือความเป็นกรด-ด่างของช่องคลอดมักจะถูกรบกวนด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

สาเหตุหลัก 4 ประการ

 • ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอด้วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น โรคประจำตัว พักผ่อนน้อย กินเหล้าสูบบุหรี่
 • ฮอร์โมนเพศหญิงเกิดความเปลี่ยนแปลงด้วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น การใช้ยาบางชนิด
 • ดูแลสุขอนามัยสตรีแบบไม่ถูกวิธี
 • เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น หนองใน

การติดเชื้อในช่องคลอดที่ทำให้เกิดตกขาวผิดปกติ

3 อันดับ การติดเชื้อในช่องคลอดยอดนิยม ที่ทำให้ผู้หญิงเรามีปัญหาตกขาวผิดปกติค่ะ

1. ช่องคลอดติดเชื้อรา

เป็นเชื้อราที่มีชื่อว่า "Candida albicans" ซึ่งเป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่บริเวณช่องคลอดอยู่แล้วตามธรรมชาติ และมิได้มีผลเสียแต่อย่างใด แต่ถ้าสภาพภายในช่องคลอดเกิดการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากฮอร์โมนที่ไม่สมดุลหรือการใช้ยาปฏิชีวนะ อาจส่งผลให้เชื้อราชนิดนี้เกิดขึ้นในช่องคลอดมากเกินไป ส่งผลให้เกิดตกขาวผิดปกติจากเชื้อราได้

Candida albicans

การที่ภูมิต้านทานของร่างกายต่ำเนื่องจากการเจ็บป่วย เช่น เอดส์ เอสแอลอี รวมถึงการสวนล้างช่องคลอดมักเป็นสาเหตุของการทำให้สมดุลกรด-ด่างภายในช่องคลอดเปลี่ยนไป และส่งผลให้เกิดตกขาวจากเชื้อราได้อีกเช่นกัน

2. ช่องคลอดติดเชื้อแบคทีเรีย

เป็นตกขาวผิดปกติที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย "Bacterial vaginosis" ซึ่งไม่ใช่เชื้อแบคทีเรียที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Bacterial vaginosis

โดยปกติ สภาวะช่องคลอดของผู้หญิงที่มีสุขภาพดี จะมีจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการก่อตัวของแบคทีเรียชนิดนี้อยู่ การลดลงของจุลินทรีย์ (อาจจะเกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือความไม่สมดุลของค่ากรด-ด่างของช่องคลอด) ส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียเพิ่มจำนวนมากขึ้นและทำให้ติดเชื้อได้

3. ช่องคลอดติดเชื้อพยาธิ

พยาธิชนิดนี้มีชือว่า "Trichomonas vaginalis" เป็นโปรโตซัวที่พบได้ในช่องคลอดหรือบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น อย่างเช่น ในน้ำปัสสาวะ แต่ไม่ได้อยู่ในลำไส้เหมือนเช่นพยาธิทั่วๆไปที่เรารู้จักกัน ซึ่งเป็นพยาธิที่ติดต่อได้ผ่านทางเพศสัมพันธ์ มักพบในผู้หญิงที่มีสามีติดเชื้อตัวนี้ หรือติดเชื้อจากการใช้ห้องน้ำสาธารณะ (พบไม่บ่อยนัก)

Trichomonas vaginalis

เนื่องจากพยาธิชนิดนี้เป็นพยาธิที่ติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ ดังนั้น การรักษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพาคู่นอนของตนเองไปพบแพทย์และทำการรักษาร่วมกันค่ะ

ตกขาวผิดปกติแก้อย่างไรดี ?

การแก้ปัญหาตกขาวผิดปกติ เป็นอะไรที่ผู้หญิงเราเข้าใจผิดกันอยู่มาก โดยส่วนใหญ่มักจะมีผลิตภัณฑ์หรือโฆษณาชวนเชื่อว่ารักษาตกขาวได้แบบชะงัด และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ผู้หญิงส่วนใหญ่ จึงมักที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาทดลองใช้ด้วยตนเอง หรือถ้าดีหน่อยก็อาจจะไปปรึกษาตามร้านขายยา เพื่อซื้อยามารับประทานและอาจจะมีการใช้ยาเหน็บหรือยาสอดร่วมด้วยค่ะ ถ้าซื้อยามาใช้ได้ตรงกับสาเหตุ ตกขาวก็อาจจะหายไปค่ะ แต่ถ้าเราไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุแล้ว การทานยา การเหน็บยา หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ดี จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น และมักจะมีปัญหาตกขาวผิดปกติกลับมาอีก ยกตัวอย่าง เช่น คนที่มีปัญหาเบาหวาน (คนเป็นเบาหวานร่างกายจะมีภูมิต้านทานต่ำ และป่วยเป็นโรคได้ง่าย) มักจะมีปัญหาช่องคลอดติดเชื้อราและมีตกขาวผิดปกติ ถ้าเราได้ยามาทานหรือยามาเหน็บ ก็อาจจะช่วยบรรเทาอาการตกขาวผิดปกติได้ ถามว่า ถ้าเรายังไม่สามารถทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายของเราสูงขึ้นได้ ตกขาวผิดปกติจาการที่ช่องคลอดติดเชื้อรา ก็จะเป็นๆหายๆอยู่แบบนั้นใช่ไหมค่ะ ? ดังนั้น ก่อนที่เราจะหาวิธีการรักษาตกขาวผิดปกติ "เราควรจะต้องทราบสาเหตุที่แน่ชัดก่อนว่า สาเหตุของตกขาวผิดปกติของเราเอง คืออะไร ?"

ยาฆ่าเชื้อและยาเหน็บช่องคลอด ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่มีปัญหาตกขาวผิดปกติจะทราบดีค่ะ ว่าการไปตรวจรักษาอาการตกขาวผิดปกติที่โรงพยาบาลก็ดี หรือการปรึกษาเภสัชกรตามร้านขายยาต่างๆก็ดี สุดท้ายแล้วมักจะได้ยาฆ่าเชื้อมาทานหรือได้ยาเหน็บช่องคลอดมาเหน็บ ซึ่งมักจะเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะ สาวๆคนไหนโชคดีหน่อยก็พอได้ยามาทานหรือมาเหน็บก็อาการดีขึ้น แต่เชื่อไหมค่ะว่ามักจะดีขึ้นแค่เพียงระยะแรกเท่านั้น และมักจะกลับมาเป็นตกขาวผิดปกติอีกในภายหลัง เพราะอะไรเหรอค่ะ ? เพราะว่าการทานยาฆ่าเชื้อและการใช้ยาเหน็บช่องคลอด เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะ อย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะว่า ถ้าเราไม่สามารถทราบสาเหตุหรือต้นเหตุของตกขาวผิดปกติจริงๆได้ ถึงแม้ว่าเราจะเหน็บยาสักเท่าไร มันก็จะกลับมาเป็นอีก จนเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาชีวิต และอาจจะลามไปถึงความสัมพันธ์ที่มีกับแฟนหรือสามีอีกด้วย เพราะว่าผู้หญิงที่มีปัญหาตกขาวผิดปกติ ช่องคลอดจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่ะ

สูตรลับ(ที่ไม่ลับ)เพื่อการรักษาตกขาวผิดปกติที่ดีที่สุดทางหนึ่งคือ "การรักษาแบบองค์รวม โดยใช้แพทย์ทางเลือกและสมุนไพรธรรมชาติ"

หลักการรักษาแบบองค์รวมหรือการปรับสมดุลร่างกาย

แพทย์ทางเลือกจะใช้หลักของสมดุลร่างกายเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลสุขภาพและรักษาโรค ซึ่งเป็นแนวทางที่เคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติ โดยมีหลักการง่ายๆว่า ร่างกายที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงย่อมอยู่บนพื้นฐานของความสมดุล โดยใช้สมุนไพรเข้าไปปรับสมดุลร่างกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง เมื่อสุขภาพแข็งแรงแล้วความเจ็บป่วยก็จะลดน้อยลงไปได้เอง ยาสมุนไพรที่ใช้จะมีส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชาติหลายชนิดผสมกันอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อเสริมฤทธิ์สมุนไพรและหักล้างพิษของสมุนไพรบางตัว เพื่อให้ได้ยาสมุนไพรที่เรียกว่า "สมุนไพรตำรับ" ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรังชนิดต่างๆสำหรับคนๆนั้น การตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์แต่ละแผนก็จะแตกต่างกันไป

การจับชีพจรของแพทย์จีน

วิธีตรวจวินิจฉัยของแพทย์แผนจีน

 • ตรวจจับชีพจร (แมะ) เพื่อดูความหนักเบาความเร็วช้า ของชีพจร รูปแบบของการเต้นของชีพจรจะบอกได้ว่าร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลหรือมีปัญหาที่อวัยวะไหนหรือไม่ ?
 • ตรวจดูจากอาการผิดปกติของร่างกาย เช่น สีและปริมาณของเลือดประจำเดือน อาการเวียนศีรษะ ร้อนใน หนาวใน ปวดเอว ปวดขา ปวดหลัง มือเท้าเย็น ลักษณะดวงตา ลักษณะผิวหนัง ลักษณะของลิ้น

วิธีตรวจวินิจฉัยของแพทย์แผนไทย

 • ตรวจดูด้วยสมาธิ วิธีการนี้อาจจะดูแปลกสำหรับคนทั่วไปอยู่สักหน่อย แต่มีจริง
 • ตรวจดูจากการผิดปกติของร่างกาย เช่น เจ็บอก มีไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น กระหายน้ำ เป็นต้น (คล้ายคลึงกับแพทย์แผนจีน)

ถ้าเรามองในแง่มุมของการรักษาตกขาวผิดปกติด้วยการปรับสมดุลร่างกาย โดยใช้แพทย์ทางเลือกและสมุนไพร เราจะพบว่า เราได้รับประโยชน์จากการรักษาดังต่อไปนี้

 • การเสริมสร้างภูมิุค้มกันของร่างกาย
 • การปรับสมดุลฮอร์โมนเพศ

“เชื่อไหมค่ะ ? ว่าประโยชน์หรือข้อดีเพียงสองข้อที่กล่าวมาก็ช่วยผู้หญิงที่มีตกขาวผิดปกติได้มากกว่า 90% แล้ว อีก 10% ที่เหลือที่ช่วยได้ไม่เต็มที่เพราะมีปัญหาตกขาวผิดปกติที่เกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่แพทย์ทางเลือกไม่สามารถรักษาได้โดยลำพัง ต้องมีการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันร่วมด้วยค่ะ”

กระบวนรักษาตกขาวอย่างถูกวิธีที่คนทั่วไปมองข้าม

กระบวนการรักษาตกขาวที่ถูกต้องควรจะมีลำดับตามนี้

1. ปรึกษาแพทย์หรืออย่างน้อยก็เภสัชกร
2. แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำยาให้
3. ทานยาตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

วินิจฉัยถูก --> รับยาถูก --> กินยาถูก --> สุขภาพดีขึ้น --> คุ้มกับเงินที่จ่ายไป

แต่สิ่งที่เห็นทำกันอยู่ประจำเป็นแบบนี้ค่ะ

1. ปรึกษาเพื่อนหริอวินิจฉัยโรคเอง (โดยที่เพื่อนหรือตัวเองไม่ได้มีความรู้และเครื่องมือใดๆเลย)
2. หาซื้อยามาทานเอง
3. ทานยาผิดตัว ผิดปริมาณและระยะเวลา

วินิจฉัยผิด --> รับยาผิด --> กินยาผิด --> สุขภาพแย่ลง --> เสียตังฟรี

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ตอนแรกที่มีปัญหาตกขาวผิดปกติเราปรึกษาถูกคนไหม ? เพราะถ้าเราปรึกษาท่านผู้ชำนาญการแน่นอนว่าการวินิจฉัยก็ค่อนข้างมั่นใจได้มากกว่าการถามเพื่อนที่ไม่มีความรู้เลย ถ้าเราได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำที่ถูกต้อง ยาที่ต้องใช้ ปริมาณหรือระยะเวลาทีต้องทานก็จะถูกต้องตามไปด้วย จริงไหม ?

เรื่องสมุนไพรไว้ใจผม "หมอเส็ง" แพทย์ทางเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและการรักษาแบบปรับสมดุลร่างกาย

คุณหมอเส็งเป็นแพทย์ผู้มีประสบการณ์กว่า 40 ปี

คุณหมอเส็งคลุกคลีอยู่กับสมุนไพรมาตั้งแต่เด็ก เพราะเตี่ยและบรรพบุรุษเป็นหมอยาสมุนไพรมาจากเมืองจีน เริ่มฝึกเป็นหมอแมะกับเตี่ยตั้งแต่อายุ 18 ปี ซึ่งกว่าจะได้มานั่งตรวจคนไข้ได้ด้วยตนเอง ก็ต้องศึกษาเรื่องสมุนไพรชนิดต่างๆก่อน และก็เป็นลูกมือของเตี่ยในการปรุงยาสมุนไพรและรักษาคนไข้ จนกระทั่งสามารถแมะคนไข้ได้ด้วยตนเอง

คุณหมอเส็ง

“ถ้าเราคำนวณประสบการณ์ของคุณหมอเส็งจะได้เท่ากับ 74 – 18 = 56 ปี”

นั่นหมายความว่าคุณหมอเส็งมีประสบการณ์มากถึง 54 ปีทีเดียว (ถ้านับวัยเด็กก่อนอายุ 18 ปี ก็แน่นอนว่าต้องมากกว่า 56 ปี) หรือจะเรียกว่าตลอดทั้งชีวิตของคุณหมอเส็งคลุกคลีอยู่กับสมุนไพรก็ว่าได้!

คุณหมอเส็งตรวจด้วยการจับชีพจร (แมะ) คนไข้เป็นจำนวนกว่า 100,000 คน

คำกล่าวนี้มิได้เกินจริงแต่อย่างใด มันมีที่มาดังนี้

คุณหมอเส็งทำธุรกิจยาสมุนไพร เมื่อ 11 ปีที่แล้ว (ปี 2557นับเป็นปีที่ 12) มีคนไข้ที่มาปรึกษาคุณหมอเส็งในหนึ่งสัปดาห์ประมาณ 250 คน (ถ้านับจากจำนวนบัตรคิวจำนวนจะมากกว่า 250 คน) เป็นอย่างน้อย ถ้าเราคำนวณจะเป็นดังนี้

คุณหมอเส็งแมะคนไข้

1 ปี มี 52 สัปดาห์ เพราะฉะนั้น ใน 1 ปี คุณหมอเส็งจะตรวจร่างกายและรักษาคนทั้งหมด

52 x 250 = 13,000 คน

ถ้านับเป็นเวลา 11 ปี คุณหมอเส็งจะตรวจคนไข้มาแล้วทั้งหมด = 13,000 x 11 = 143,000 คน!

เป็นตัวเลขที่น่าตกใจไหม ? อันนี้ยังไม่นับรวมก่อนหน้าที่คุณหมอเส็งมาทำธุรกิจสมุนไพรด้วยซ้ำ

คุณหมอเส็งได้รับการถ่ายทอดวิชาแพทย์จากบรรพบุรุษ

บรรพบุรุษของคุณหมอเส็งเป็นแพทย์สมุนไพรชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ที่ได้สั่งสมความรู้ ทางด้านวิชาแพทย์แผนโบราณและสูตรยาสมุนไพรชนิดต่างๆมาเป็นเวลา 3 ชั่วอายุคน ซึ่งถ้านับรวมคุณหมอเส็งแล้วท่านเป็นผู้สืบทอดรุ่นที่ 4

หมอแมะโบราณ

ถ้าเราลองประมาณคร่าวๆว่าเวลากว่า 3 ชั่วอายุคนคำนวณแล้วได้เท่าไหร่

อย่างต่ำก็ประมาณ 250 ปี

ความรู้ทางการแพทย์นานถึง 250 ปี จะเรียกว่าเป็นตำนานก็ไม่เกินไปใช่ไหมค่ะ ?

คุณหมอเส็งเป็นทั้งแพทย์และเภสัชกรแผนไทย

นอกจากคุณหมอเส็งมีความสามารถทางด้านการแพทย์ไทยและจีนแล้ว ยังมีความสามารถในการปรุงยาสมุนไพรสูตรต่างๆ นั่นหมายความว่า ท่านเป็นทั้งบุคคลทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติอย่างครบถ้วน ยิ่งไปกว่านั้นท่านยังได้รับใบประกอบประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม และใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรม เป็นเครื่องการันตีคุณภาพและมาตราฐานอีกด้วย

certification-doctor-morseng

certification-phamacist-morseng

สุภาพสตรีที่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเส็ง พูดอย่างไรบ้าง ?

* ด้วยจรรยาบรรณ เราจึงไม่สามารถเปิดเผยหน้าตาของท่านสุภาพสตรีเหล่านี้ได้ค่ะ

มีอาการตกขาวผิดปกติพ่วงด้วยอาการปวดประจำเดือนค่อนข้างมาก ได้รับการรักษาตกขาวจากคุณหมอเส็ง หลังจากทานยาไปได้ 40 วัน อาการตกขาวก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อาการปวดประจำเดือนน้อยลง แถมสิวที่เคยเห่อเต็มหน้าก็หายไป ตอนนี้ได้ความมั่นใจกลับคืนมาและมีความสุขมากขึ้นค่ะ

คุณโอ๋, อายุ 31 ปี

มีปัญหาตกขาวผิดปกติมานานค่ะ เคยเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อแห่งหนึ่งใน กทม ก็มีอาการที่ดีขึ้นค่ะ แต่หมดเงินค่ารักษาพยาบาลไปเป็นแสน ได้รับการแนะนำให้เข้าตรวจสุขภาพและปรับสมดุลร่างกายกับหมอเส็ง ช่วงแรกอาการเหมือนจะไม่ค่อยดี แต่หมอแนะนำว่าเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังปรับเปลี่ยนให้อดทน ผ่านไปไม่นานอาการตกขาวดีขึ้นมาก แถมด้วยผิวพรรณที่สดใส มีน้ำมีนวลด้วยค่ะ

คุณมาลา, อายุ 46 ปี
quote-tip

เป็นตกขาวมา 4 ปีค่ะ ไปหาหมอที่ศูนย์ราชวิถีที่ดูแลภายในสตรี 500 - 700 บาทต่อครั้ง ก็ไม่หาย หลังจากได้เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อรักษาตกขาวกับคุณหมอเส็ง จึงได้ปฏิบัติตามคำแนะนำและใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนวันนี้เป็นปกติดีแล้ว แถมยังได้ลูกมาอีก 1 คนด้วยค่ะ

- คุณอรัญ, พนักงานบริษัท
quote-tip

ตอนมีประจำเดือนมักปวดท้องและมีตกขาวใส นานวันเข้าตกขาวที่มีก่อนมีประจำเดือนกลายเป็นสีเหลืองข้นๆ มีมากจนกางเกงในเปียกเหมือนเป็นประจำเดือนเลย ได้เข้าตรวจสุขภาพกับคุณหมอเส็งและได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ดู อาการตกขาวที่เคยเป็นก็ดีขึ้นเรื่อยๆ แถมอาการปวดประจำเดือนที่เป็นบ่อยๆก็หายไปด้วย

- คุณบังอร, ประกอบธุรกิจส่วนตัว
quote-tip

แรกๆตกขาวที่เป็นมีสีขาว พออาการตกขาวเริ่มเป็นมากขึ้นตกขาวมีสีเหลืองและมีอาการคันจากข้างใน มีกลิ่นแรง และเปียกชื้นตลอดเวลา หลังจากได้เข้าพบคุณหมอเส็งเพียง 2 เดือนอาการที่เคยมีก็หายจนเป็นปกติค่ะ

- คุณสุพัตรา, ข้าราชการ

ช่วงก่อนมีประจำเดือนมาจะมีตกขาวเยอะมาก ประจำเดือนจะมา 5 - 7 วันก็หยุด หลังจากได้ใช้สูตรรักษาตกขาวที่คุณหมอเส็งแนะนำให้แล้ว อาการตกขาวก่อนมีประเดือนน้อยลงมาก ประจำเดือนจะมา 3 - 4 วัน แถมด้วยผิวที่สวยขึ้นมีน้ำมีนวล เปล่งปลั่ง

คุณวัชรา, นักธุรกิจ

"ผลดีที่ท่านจะได้รับจากการรักษาตกขาวกับคุณหมอเส็ง"

 • ได้รับการตรวจวินิจฉัยก่อนใช้สมุนไพรหมอเส็ง ทำให้การรักษาตกขาวถูกต้อง ปลอดภัย ตรงประเด็น
 • ได้รับคำปรึกษาและจ่ายยาจากหมอเส็งโดยตรง ทำให้ได้รับยาถูกกับอาการตกขาวที่เป็นอยู่
 • ตกขาวหายไปแถมด้วยสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้น ผิวพรรณสวย มีน้ำมีนวล
 • ได้รับคำแนะนำเรื่องสมุนไพรที่สามารถใช้กับยาแผนปัจจุบันได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
 • มีความมั่นใจมากขึ้น ชีวิตคู่ราบรื่น เป็นที่รักของแฟนหรือสามี

“ผลลัพธ์ที่ได้จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับสุขภาพพื้นฐาน ความตั้งใจในการใช้สมุนไพรอย่างต่อเนื่อง สูตรสมุนไพรที่ใช้และความเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพของแต่ละท่าน”

พบคุณหมอเส็งได้ที่ไหน ?

ศูนย์หมอเส็งรังสิต ปทุมธานี

 • ตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
 • ทุกวันพุธและวันอาทิตย์ เริ่มเวลา 14.00

ศูนย์หมอเส็งลาดพร้าวซอย 18

 • ตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าวซอย 18
 • ทุกวันอังคาร เวลา 11.00 – 12.00

อย่าปล่อยให้ตกขาวผิดปกติทำลายความมั่นใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนที่คุณรักนะคะ จองคิวเพื่อเข้าตรวจสุขภาพและรับการรักษาตกขาวผิดปกติกับคุณหมอเส็งตัวจริงเสียงจริง ตอนนี้เลย!

arrow
รักษาตกขาวกับหมอเส็ง คลิก!